TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCot)” รุ่นที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม2563

2515
28.01.63

TC 1

          นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCot)” รุ่นที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 28 ม.ค. 63)

รายละเอียด

 

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 ในวันนี้ (ที่ 27 มกราคม 2563) โดยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์เกิดจากความร่วมมือกันของ 6 หน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการสร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรชั้นนำของประเทศให้มีวิสัยทัศน์ สามารถมองยุทธศาสตร์ และตำแหน่งของประเทศไทยได้ชัดเจนในการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้า เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมหลักสูตร TEPCoT รุ่นท่ี 12 นี้ ได้สร้างสรรค์แผนยุทธศาสตร์ของรุ่น เรื่อง “Thailand smart services : backpack station เที่ยวหลักพัน มหัศจรรย์หลักล้าน” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคตของภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่องเที่ยว ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนวัตกรรมในรูปของ application backpack station เป็นเครื่องมือในยุคดิจิทัล ของธุรกิจบริการท่องเที่ยว ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการออกแบบแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่ตอบโจทก์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชน อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ ได้รับอานิสงส์ในการมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง สามารถพัฒนามาตรฐานไปสู่สากลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศเติบโตสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในวันนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต อย่างยั่งยืนอีกด้วย

          " หลักการ ของ application เป็นส่วนหนึ่งทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปรองรับการพัฒนาและยุคสมัย และธุรกิจการท่องเที่ยวก็เป็นรายได้สำคัญซึ่งประเทศไทยก้าวหน้าในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวนี้ และนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ผมเข้ามาทำหน้าที่เริ่มเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา คือการจัดตั้งกรอ.พาณิชย์ (คณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชนด้านการพาณิชย์) คือจำลองสิ่งที่TepCot ทำอยู่และใช้จริงในการทำงานเพื่อให้ภาครัฐกับเอกชนจับมือไปข้างหน้าไปด้วยกันแยกส่วนไม่ได้และกลไกที่ทำให้งานเดินไปได้คือกรอ.พาณิชย์นี้เอง " นายจุรินทร์ กล่าว

          สุดท้าย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง สำหรับความสำเร็จในการ เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือTEPCoT รุ่นที่ 12 หลังจากการจบหลักสูตรในวันนี้แล้ว ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการนำพาประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในระดับ ภูมิภาคและระดับโลกได้ต่อไป ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในวันนี้ด้วย

-----------------------------

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149283

กระทรวงพาณิชย์