TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Gem&Jewelry Fest in Phuket เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (สร. 13 ก.ย. 64)

255
13.09.64

Sep 13 1

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman sandbox) พร้อมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Gem&Jewelry Fest in Phuket ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า กิจกรรมสำคัญที่จะมาช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ จัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ชื่องานว่า Phuket Gems Fest เพื่อช่วยดึงผู้นำเข้าที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีรายได้สูงนักท่องเที่ยวชาวไทยและประชาชนทั่วไปมาร่วมงาน  ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ

          1.การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ หรือ Online Business Matching(OBM)ให้มีการซื้อขายยมณีและเครื่องประดับทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์กับผู้นำเข้าต่างประเทศในวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 3 ธันวาคม 2564

          2.งาน Phuket Gems Fest จัดขึ้นในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน

          3.ส่วนหนึ่งของงาน Phuket Gems Fest คือ การเชิญชวนและนำ influencer ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศไลฟ์สดเพื่อขายอัญมณีและเครื่องประดับของไทยด้วยระบบออนไลน์ไปยังทั่วโลกถือเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกระจายมายังอันดามันแซนด์บ็อกต่อไป

          4.กิจกรรมนำนักท่องเที่ยวผู้นำเข้ารายได้สูงมาที่ภูเก็ตอย่างน้อย 7 วัน เยี่ยมชมฟาร์มไข่มุกที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

          " สถานที่จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีเครื่องประดับที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต โดยคาดว่าผลที่จะได้รับของการจัดงานครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และอันดามันแซนด์บ็อกซ์ต่อไปในอนาคต และจะเป็นการดึงผู้นำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทุกประเทศทั่วโลกที่สนใจและนักท่องเที่ยวรายได้สูง รวมทั้งประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตและกระจายไปจุดอื่นต่อไปคาดว่าจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

          นอกจากเป็นการช่วยสร้างมูลค่าทางการค้าแล้วจะช่วยสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวประกอบกันในเวลาเดียวกันด้วย " รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

------------------------------------

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11012907

กระทรวงพาณิชย์