TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของอาสาพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ม.ค. 62)

645
11.01.62

10jan62 1

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของอาสาพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ” ในงาน “มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562  ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ม.ค. 62)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu