TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ชวน ช้อป ชิล งาน “GI Fest” เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ กระทรวงพาณิชย์

188
23.11.64

A22 1

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ชวน ช้อป ชิล  New Normal ในงาน “GI Fest” ยกขบวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กว่า 50 ร้านค้าจากทั่วประเทศมาให้เลือกช้อป ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์  ตั้งเป้าส่งเสริมการตลาดรับเปิดประเทศครั้งใหม่ พร้อมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ GI ต่อเนื่อง

          นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ตามที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยระบบการคุ้มครองสินค้า GI โดยมอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งดำเนินการตามแนวทางสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ของจังหวัดต่างๆ โดยลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของตรา GI ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและสร้างโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้านการจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI เพื่อรักษามาตรฐานสินค้า GI สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งด้านการส่งเสริมการตลาด ด้วยการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า GI ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง ดังเช่นงาน GI Fest ที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน หลังมีการชะลอตัวของรายได้จากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าผลักดันการจำหน่ายสินค้า GI สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท”

          ด้าน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “การจัดงานจำหน่ายสินค้า “GI Fest” ในครั้งนี้ได้ยกขบวนสุดยอดสินค้า GI กว่า 50 ร้านค้าทั่วไทย มาจำหน่ายในงานตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ มีสินค้าที่น่าสนใจ อาทิ ขนมหม้อแกงเมืองเพชร จากจังหวัดเพชรบุรี ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จากจังหวัดสระบุรี ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร จากจังหวัดสกลนคร ส้มโอนครชัยศรี จากจังหวัดนครปฐม ทุเรียนป่าละอู จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สับปะรดภูแลเชียงราย จากจังหวัดเชียงราย ชามไก่ลำปาง จากจังหวัดลำปาง หอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ จากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า GI และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้านภายในงาน GI Fest ในครั้งนี้”

          ด้าน นายสินสมุทร ศรีแสนปาง ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กล่าวขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการสินค้า GI ส่งผลให้ได้รับรางวัล  “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ประจำปี 2564 นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า GI ในครั้งนี้ ร่วมทั้งช่วยสนับสนุนให้สินค้า GI เติบโตอย่างยั่งยืน

---------------------------------------------------------------------------------

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477256

กระทรวงพาณิชย์