TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

นายฮิโรกิ มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.พ. 62)

594
14.02.62

13  3

นายฮิโรกิ  มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น  เข้าพบ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.พ. 62)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 3280560

กระทรวงพาณิชย์