TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2564 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.08

166
05.04.64

หดตัวในอัตราต่ำสุดในรอบ 13 เดือน เป็นผลจากราคาสินค้ากลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่สินค้ากลุ่มอาหารสด อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ และผักสด ราคาลดลง สำหรับสินค้าและบริการกลุ่มอื่นๆ ราคามีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยในทิศทางปกติ

แถลงข่าว "สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ" ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่่www.price.moc.go.th 

 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9267375

กระทรวงพาณิชย์