TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมีนาคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.54 ...

884
07.04.63

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมีนาคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.54

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมีนาคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.54 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการลดลงของกลุ่มพลังงาน ขณะที่กลุ่มอาหารสดแม้จะยังขยายตัว แต่ขยายตัวในอัตราต่ำที่สุดในรอบปี สำหรับราคาอาหารสำเร็จรูป เครื่องประกอบอาหาร และของใช้ส่วนบุคคลยังทรงตัว

แถลงข่าว "สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ" ครั้งต่อไปในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่่ http://www.price.moc.go.th)

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7121190

กระทรวงพาณิชย์