TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

MOC ALL SERVICE

Moc Mix Version 100 3 31
Moc Mix Version 100 3 25
Moc Mix Version 100 3 31
Moc Mix Version 100 3 29

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่นกระทรวง

อ่านทั้งหมด

ข่าวการพาณิชย์


เพื่อประเทศชาติ จุรินทร์ เข้ม ตลาดนำการผลิต ชี้ โอกาส ส่งออก นำรายได้เข้าประเทศ พาณิชย์ ชู สินค้าเฉพาะกลุ่ม และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โอกาสงาม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
เพื่อประเทศชาติ จุรินทร์ เข้ม ตลาดนำการผลิต ชี้ โอกาส ส่งออก นำรายได้เข้าประเทศ พาณิชย์ ชู สินค้าเฉพาะกลุ่ม และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โอกาสงาม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศ! เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
จุรินทร์ จับมือ หอการค้าไทย จัดงาน ภูเก็ต จิวเวลรี่แฟร์ ก.ย. 64 พร้อมเร่งวัคซีนอีก 6.3 หมื่นโดสให้พังงา ก่อนเปิด อันดามัน แซนด์บ็อกซ์ ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ ต่อไป
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

อ่านทั้งหมด

MOC Mobile Application

MOC-SEARCH
- Google PLAY - APP Store - Window Phone

MOC-LIFE
- Google PLAY - APP Store - Window Phone

MOC-STATISTIC
- Google PLAY - APP Store - Window Phone

MOC-TRACKING
- Google PLAY - APP Store - Window Phone

รับสมัครงาน

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอบรม/สัมมนา


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงพาณิชย์” (One Roof) ครั้งที่ 1
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
งาน “รวมพล คนพาณิชย์ เพื่อสังคมไทย ร่วมเทิดไท้ ๘๐ พรรษา องค์ราชินี”
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในการตลาดการค้า ASEAN PLUS : ลูกเถ้าแก่ (ไทย-ลาว)" สมัครได้นับแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร.02-507696 และ 02-5076463
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more

อ่านทั้งหมด

Logo 2

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9865514

กระทรวงพาณิชย์