TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

MOC ALL SERVICE

Moc Mix Version 100 3 31
Moc Mix Version 100 3 25
Moc Mix Version 100 3 31
Moc Mix Version 100 3 29
All Gui888

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่นกระทรวง

อ่านทั้งหมด

ข่าวการพาณิชย์


ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กรมพัฒน์ฯ ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ เหนือยิ่งกว่ารางวัล คือ ความภาคภูมิใจที่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
พาณิชย์ จัดงาน "100,000 ไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ"
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ผู้อำนวยการคลังสินค้า นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more

อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ (24 มิ.ย. 2548)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (6 ส.ค. 2552)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (23 พ.ค. 2549)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (14 ก.พ. 2554)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more

อ่านทั้งหมด

MOC Mobile Application

MOC-SEARCH
- Google PLAY - APP Store - Window Phone

MOC-LIFE
- Google PLAY - APP Store - Window Phone

MOC-STATISTIC
- Google PLAY - APP Store - Window Phone

MOC-TRACKING
- Google PLAY - APP Store - Window Phone

รับสมัครงาน

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอบรม/สัมมนา


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงพาณิชย์” (One Roof) ครั้งที่ 1
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
งาน “รวมพล คนพาณิชย์ เพื่อสังคมไทย ร่วมเทิดไท้ ๘๐ พรรษา องค์ราชินี”
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในการตลาดการค้า ASEAN PLUS : ลูกเถ้าแก่ (ไทย-ลาว)" สมัครได้นับแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร.02-507696 และ 02-5076463
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more

อ่านทั้งหมด

Logo 2

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7502916

กระทรวงพาณิชย์