TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ข้าว

MOC i-Service

การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

3 Fa00af2737886add35a01fe403673290

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

2 38944ed45a48e8ffb40b5429a6580027

การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

1 85dbdbdc75ff65994f47644ee498c461

ผู้ประกอบการค้าข้าว

Images 3f8797c65d23e55f1fd4c3f21c4f8710

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

Law 262d8e01d2f7a4daf38c3fc78fb382a6

กฎระเบียบ

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9640109

กระทรวงพาณิชย์