TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ข้าว

MOC i-Service

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1 87d32e1bd8b31b9f74fcbee2c26d2a5d

มาตรการด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าข้าวไทยในเม็กซิโก (ภาษาไทย)

World Photo V 1163945 Eb9cb536d78762b86f32b8626e99db1d

กฏระเบียบกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียว่าด้วยเรื่องการนำเข้าและส่งออกข้าว

1 87d32e1bd8b31b9f74fcbee2c26d2a5d

สถิติมูลค่าและปริมาณการนำเข้าข้าวของประเทศญี่ปุ่น เดือนมกราคม - กันยายน ปี 2553 -2556 (สคร.กรุงโตเกียว)

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9640112

กระทรวงพาณิชย์