TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ข้าว

MOC i-Service

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

8742
31.10.58

6

 

ประกาศโฆษณาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 

ข้าวแต๋นลำปาง
 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 

ข้าวก่ำล้านนา
 

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
 

ข้าวเหลืองประทิวชุมพร
 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

 

ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
 

 ข้าวแต๋นลำปาง
 

 ข้าวก่ำล้านนา
 

 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
 

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
 

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร
 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
 

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

 

ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (แก้ไข)

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

 
 
 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7518690

กระทรวงพาณิชย์