MOC 103 Years

Header Image
ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 107.46 หรือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 7.86 (YoY)
watermark

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 107.46 หรือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 7.86 (YoY)

ปัจจัยหลักเป็นราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เป็นต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการผลิตที่สำคัญยังคงสูง ประกอบกับกลุ่มอาหารสดขยายตัวจากผักสด ด้วยฝนตกชุก พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย

แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจการค้า" ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่่ www.price.moc.go.th ) 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar