MOC 103 Years

Header Image
ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนธันวาคม 2565 เท่ากับ 107.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 5.89 (YoY)
watermark

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนธันวาคม 2565 เท่ากับ 107.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 5.89 (YoY)

โดยมีปัจจัยสำคัญจากการสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งราคาสินค้าในกลุ่มอาหารยังคงขยายตัว อย่างไรก็ตาม มีสินค้าสำคัญหลายชนิดราคาต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมา อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง เนื้อสุกร และน้ำมันพืช

แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจการค้า" ครั้งต่อไป ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่่ www.price.moc.go.th ) 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar