MOC 103 Years

Header Image
ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2566 เท่ากับ 108.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 0.88 (YoY) 
watermark

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2566 เท่ากับ 108.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 0.88 (YoY) 
โดยมีปัจจัยหลักจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมทั้งราคาผักและผลไม้สดบางชนิด ขณะที่สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ เนื้อสุกร และน้ำมันพืช 
แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจการค้า" ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566
ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(รายละเอียดที่่ www.price.moc.go.th 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar