MOC 103 Years

Header Image
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนตุลาคม 2566 ลดลงร้อยละ 0.31 เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน
watermark

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนตุลาคม 2566 ลดลงร้อยละ 0.31 เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน
โดยมีปัจจัยสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนของภาครัฐ
ส่งผลให้ราคาสินค้าสำคัญลดลง ได้แก่ สินค้าในกลุ่มพลังงาน
(ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำมันดีเซล) และค่าโดยสารรถไฟฟ้า นอกจากนี้ 
ราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
จากราคาเนื้อสุกร เครื่องประกอบอาหาร และผักสด  เป็นสำคัญ
แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจการค้า" ครั้งต่อไป ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566
ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(รายละเอียดที่่ www.price.moc.go.th 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar