MOC 101 Years

Header Image
ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
watermark

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่แผยแพร่ 22/07/2565 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :