MOC 103 Years

Header Image
ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
watermark

job tpso 211265.pdf วันที่แผยแพร่ 21/12/2565 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar