MOC 101 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสําปะหลัง เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
watermark

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสําปะหลัง เมื่อวันที่ 6 – 7  พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :