MOC 101 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบประกาศนียบัตรตราสัญลัษณ์ Thai select ให้แก่"ร้านครัวไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ เมืองเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
watermark

          นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออสโล  นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบประกาศนียบัตรตราสัญลัษณ์ Thai select ให้แก่"ร้านครัวไทย"  ที่เมืองเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  โดยร้านครัวไทย เป็นร้านอาหารไทยแห่งแรกในไอซ์แลนด์ที่ได้รับประกาศนียบัตร Thai Select 
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า “ได้มีร้านอาหารไทยมาหารือ ให้ร้านอาหารไทยในไอซ์แลนด์เป็นอาหารไทยแท้ ที่ไม่ดัดแปลงจนเสียอัตลักษณ์ ตนจึงขอให้ทูตพาณิชย์ที่ดูแลร้านอาหารไทยที่ไอซ์แลนด์กำชับและติดตามต่อไป อาหารไทยแท้จะให้ตรา Thai Select ซึ่งเป็นตราการันตีความเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้คนไอซ์แลนด์มั่นใจ และขอความร่วมมือคนไทยทำอาหารไทยอย่าทำให้เสียความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย”
         ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ร้านอาหาร "ครัวไทย" เป็นร้านอาหารขนาด 75 ที่นั่ง ดำเนินกิจการโดยคุณยุพิน ลำภา ซึ่งเป็นคนไทยที่มาตั้งรกรากที่ไอซ์แลนด์นานกว่า 30 ปี โดยได้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในไอซ์แลนด์มากว่า 20 ปี  ปัจจุบันมีร้านครัวไทยมี 2 สาขาในเมืองเรคยาวิก มีเมนูอาหารไทยให้เลือกหลากหลาย โดยอาหารที่ชาวไอซ์แลนด์นิยม ได้แก่ ผัดไทย มัสมั่น ข้าวผัด ผีฝัดกระเพรา เป็นต้น
          ซึ่งตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นเครื่องหมายที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย โดยตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามเกณฑ์รูปแบบของร้าน การตกแต่งร้าน คุณภาพของอาหารและการบริการ ดังนี้
          1. Thai SELECT Signature เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม มีการตกแต่งร้านสวยงาม และมีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นร้านที่มีความโดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย
          2. Thai SELECT Classic มอบให้ร้านอาหารไทย ที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานของอาหารไทย มีคุณภาพดี มีการตกแต่งร้านและการบริการที่อยู่ในระดับดี
          3. Thai SELECT Casual มอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการอาหารที่มีรสชาติไทย แต่มีข้อจำกัดในด้านบริการ หรือเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก และ/หรือมีความเรียบง่าย ให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ เช่น ร้านอาหารไทยในฟู้ดคอร์ท ร้าน Fast Food ร้านอาหารที่มีที่นั่งจำกัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้าน Food Truck หรือร้านอาหารไทยที่มีเมนูไม่มากแต่ล้วนเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับไทย หรือเป็นร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนว Street Food
          ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหาร Thai Select ในยุโรปจำนวน 327 แห่ง จาก 1,500 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ร้านอาหารไทยที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพอาหาร รสชาติ วัตถุดิบ สุขอนามัย การตกแต่งร้านอาหาร และการบริการลูกค้าอันเป็นเลิศ อีกทั้งจะต้องรักษาคุณภาพร้านอาหารให้คงที่ เนื่องจากจะต้องรับการประเมินเพื่อต่ออายุตราสัญลักษณ์ทุก 3 ปี

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :