MOC 101 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1 ร่วมกับ H.E. Ms. Penny Mordaunt (นางเพนนี มอร์ดอนท์) รัฐมนตรีด้านนโยบายการค้า กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ ของสหราชอาณาจักร เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ Central Hall Westminster กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
watermark

          นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1 ร่วมกับ H.E. Ms. Penny Mordaunt (นางเพนนี มอร์ดอนท์) รัฐมนตรีด้านนโยบายการค้า กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ ของสหราชอาณาจักร ที่ Central Hall Westminster กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า JETCO ครอบคลุม 6 ด้าน 1.ด้านการเกษตร 2.ด้านดิจิทัล 3.อาหารเครื่องดื่ม 4.ด้านการลงทุน 5.ด้านการค้า และ6.ด้านการเงิน จะครอบคลุมมากหลังจากการเจรจาวันนี้ระหว่างตนกับท่านรัฐมนตรีนางเพนนี มอร์ดอนท์ของอังกฤษ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือทั้ง 6 ด้านนี้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือ SOM ประชุมเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการให้เกิดขึ้น จะได้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะที่ตนฝากที่ประชุมเน้นย้ำสำคัญ คือ มูลค่าการค้าระหว่างกันในช่วง 5 ปีนี้ มูลค่าการค้าระหว่าง UK กับไทยลดลงมากปี 2017 ตัวเลข 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ปีที่แล้วลดลงเหลือ 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หายไป 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเป็นวิธีที่มาฟื้นตัวเลขความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับ UK ต่อไปในอนาคต ตั้งเป้าว่าควรทำให้กลับมา 7,000   ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด และเดินหน้าต่อไปในอนาคตภายใต้กรอบความร่วมมือทั้ง 6 ด้าน
          ได้มีการพูดกันว่าความสัมพันธ์เศรษฐกิจในรูปแบบ JETCO คือ Joint Trade Committee: JTC คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งหลายประเทศทำแต่ในอนาคตอันใกล้เราจะพัฒนาไปเป็น ETP หรือ หุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น (Enhanced Trade Partnership :ETP)  จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจระหว่างการในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นจะพัฒนาไปเป็น FTA ต่อไปซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมี FTA 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ
          หวังว่าไทยกับ UK จะเป็นฉบับต่อๆไป ในการกลายเป็น FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญในยุโรปของไทย ปัจจุบัน UK เป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 22 ของไทยในโลก เป็นอันดับ 4 ของไทยในทวีปยุโรป ซึ่งต้องเร่งทำตัวเลขมูลค่าการค้าระหว่างกันให้กลับมาเป็น  7,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเร็วที่สุด โดยอาศัย JETCO และพัฒนาเป็น FTA ซึ่งมีการพูดคุยหลังจากประชุมระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโสจะต้องไปประชุมกำหนดแผนปฎิบัติการ การจัดทำแผนนั้นให้ให้ความสำคัญกับธีมที่ใช้ในการประชุมเอเปค เมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่านมาที่ตนเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 21 เขตเศรษฐกิจของเอเปค การใช้ธีม BCG Model ประกอบแผนปฏิบัติการด้วย รวมทั้งการใช้ธีม “Open. Connect. Balance.” ซึ่งเป็นธีมเดียวกับที่เราใช้ขับเคลื่อนเอเปค
          “ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างงดงามและความสำเร็จของการประชุม JETCO ระหว่างไทยกับ UK อย่างเป็นรูปธรรม ท่านรัฐมนตรีมอร์ดอนท์พูดว่าการประชุมวันนี้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก เพราะทุกประเด็นที่เตรียมมาได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด และเห็นพ้องกัน ในการร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ต้องไปทำและคิดว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศไทยทั้งในเรื่องของการส่งออกทำเงินเข้าประเทศและความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้ง digital economy ที่อังกฤษมีความเชี่ยวชาญแลจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป”รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :