MOC 102 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานวันเกษียณอายุราชการ กระทรวงพาณิชย์ประจำปี 2565 “A new journey begins 2022 สู่ก้าวใหม่ของความสำเร็จ” พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

          นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานวันเกษียณอายุราชการ กระทรวงพาณิชย์ประจำปี 2565 “A new journey begins 2022 สู่ก้าวใหม่ของความสำเร็จ” พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ตนมีโอกาสมาร่วมงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่นี่ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทางการเมืองของตน อีกหน้าหนึ่งและเป็นเกียรติที่มีโอกาสมากล่าวเป็นครั้งที่ 4  ตนเคยพูดเสมอกับพวกเราว่าข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองต่างกัน ตรงที่ข้าราชการการเมืองไม่มีเกษียณอายุราชการ แต่ก็มีวาระตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ส่วนข้าราชการประจำมีเกษียณอายุราชการที่ 60 ปี แต่ทั้ง 2 ฝ่ายล้วนแต่มีภารกิจในการรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนเช่นเดียวกัน
           สำหรับข้าราชการประจำต้องถือว่าทุกท่านคือผู้เสียสละ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในระบบประจำด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีศักยภาพในระดับสูงท่านยอมสละโอกาศมารับเงินเดือนน้อย แม้มีสวัสดิการ บำเหน็จ บำนาญ ในฐานะข้าราชการเกษียณก็ตาม แต่เทียบกันไม่ได้กับรายได้ที่จะได้รับหากไปอยู่ในธุรกิจภาคเอกชน แต่สิ่งที่ท่านได้รับคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่ได้อุทิศอนาคตเพื่อราชการ เพื่ออนาคตของประเทศกับเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่หลายคนอาจไม่มีโอกาสอย่างพวกเรา สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 ทุกท่านของกระทรวงพาณิชย์ ตนภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทุกท่าน ขอขอบคุณในความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละตลอดอายุราชการของทุกคน
          กระทรวงพาณิชย์ยุคนี้มีผลงานจับต้องได้จริงที่เป็นรูปธรรมมากมาย ขอให้ภาคภูมิใจว่าทั้งหมดเกิดจากมือของทุกท่าน มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับงานของกระทรวงพาณิชย์ยุคนี้ ขอขอบคุณในความทุ่มเทของทุกท่านแทนภาคเอกชน  เกษตรกร ประชาชน ผู้รับบริการ จากพวกเราและคนไทยทั้งประเทศที่ได้รับผลในทางที่ดี จากการทุ่มเทเสียสละของพวกเรา 
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปลัดกระทรวงฯ ต้องถือว่าเป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่ ข้าราชการประจำที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่ง ตนเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงเจอปลัดกระทรวงทุกกระทรวง แต่ท่านปลัดบุณยฤทธิ์
เป็นคนหนึ่งที่ตนชื่นชมและเป็นผู้ที่ปฏิบัติภาระกิจได้ครบถ้วนในฐานะที่สมกับตำแหน่งและเป็นข้าราชการที่ดีสามารถสนองนโยบายในทิศทางที่เดินหน้าไปสู่การทำให้เป็นภาคปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ติดอุปสรรคก็สามารถใช้ความรู้ประสบการณ์แก้ไข ให้งานทุกอย่างลุล่วงราบรื่น เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนคนไทยส่วน รวมทั้งเพื่อนข้าราชการหลายท่านทุกคนถือว่าทำงานได้ดี พัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเห็นชัดเจน อย่างน้อยช่วง 3 ปีเศษที่ตนได้มีโอกาสมาทำงานด้วย 
          “ขอแสดงความชื่นชมทุกคนและรู้ว่าทุกคนทำงานเหนื่อยในช่วง 3 ปีกว่าที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งก็เกิดจากตนด้วย ทั้งหมดด้วยความปรารถนาดีต่อพวกเราทุกคนที่อยากให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ทุกคนเข้ามามีส่วนสำคัญทำงานเพื่อบ้านเมืองให้เป็นที่ประทับใจของประชาชนทุกภาคส่วน จะมาเป็นความชื่นชมต่อพวกเรากระทรวงพาณิชย์ทุกคน หวังว่าหลังเกษียณพวกเราหลายคนคงยังไม่ทิ้งกระทรวงพาณิชย์ ถ้าท่านใดยังมีเวลามีกำลังรับใช้บ้านเมือง ขอให้มาช่วยกันไม่ว่าในหน้าที่ใดก็ตามกระทรวงพาณิชย์ตราบเท่าที่ตนยังเป็นรัฐมนตรีว่าการ ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยนายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า วันนี้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เป็นความรักความผูกพันที่ทุกท่านมอบให้ ตนรู้สึกว่าพวกเราใจยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะมีเส้นทางอย่างไรก็ตามยังผูกพันมีความรักความห่วงใย ความรู้สึกตอนนี้เป็นความรู้สึกที่คิดถึงกันมากกว่าใจหาย นับจากนี้ต่อไปเวลาที่เจอกันคงน้อยลงคงเกิดความคิดถึงกันมากยิ่งขึ้น การเข้ามาสู่ระบบราชการเป็นความภาคภูมิใจยืนหยัดในความเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติและประชาชนจนถึงปัจจุบัน 
          ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อนข้าราชการที่เกษียณคงรู้สึกเหมือนกันว่าติดค้างคนในกระทรวงฯมากมาย คนทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาที่อบรมสั่งสอน เพื่อนร่วมงานที่เป็นกำลังสำคัญ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จทุกท่าน ตนมีโอกาสได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือนก่อนเกษียณ 
          คณะรัฐมนตรีชุดนี้เริ่มต้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านจุรินทร์  3 ปี 3 เดือนพอดี ตนติดค้างท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ทำให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยราชการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ ช่วงที่ผ่านมาบางช่วงถ้าเราบอกใครว่าเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์อาจได้ยินคนพูดลับหลัง แต่ตนมั่นใจว่าภายใต้การบังคับบัญชาของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจ ตนภาคภูมิใจทุกครั้งที่ตนพูดว่าตนเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสิ่งที่ตนติดค้างท่านและติดค้างพี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคนเช่นเดียวกัน 
          “ขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทีมงานของท่าน ที่ให้ความเมตตาตนมาโดยตลอดและทำให้พวกเราปฏิบัติงานได้อย่างภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีในฐานะความเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์  ขอฝากกระทรวงพาณิชย์กับน้องๆ ซึ่งจะเป็นคลื่นลูกใหม่  ขอให้ช่วยกันสานต่อภารกิจของพวกเราที่สร้างกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นภารกิจที่สำคัญกับประเทศชาติพี่น้องประชาชน” ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าว
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ในยุคนี้ร่วมทำงานกับนายจุรินทร์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มา 3 ปี 8 เดือนและกำลังเดินหน้าปีที่4 ล้วนปฎิบัติภารกิจตามสโลแกนทำได้ไวทำได้จริงสนองนโยบายอย่างเต็มกำลังทุกจังหวัดตลอดจนกำลังพลที่บุกตลาดการค้าทั่วโลกพร้อมใจกันทำงานฝ่าวิกฤตทั้งตอนค่าเงินบาท สงครามการค้า โควิด-19 และรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งล้วนต้องทำงานหนักไม่แพ้ฝ่ายการเมืองและ การทำงานตลอดมานั้นต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกันเพราะทั้งสายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติงานสนองนโยบายก็ล้วนสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเร่งรัดทุกอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมายและโปร่งใสสุจริต
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ในยุคนี้ร่วมทำงานกับนายจุรินทร์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มา 3 ปี 3 เดือนและกำลังเดินหน้าปีที่ 4 ล้วนปฏิบัติภารกิจตามสโลแกน ทำได้ไว ทำได้จริง สนองนโยบายอย่างเต็มกำลังทุกจังหวัด ตลอดจนกำลังพลที่บุกตลาดการค้าทั่วโลก พร้อมใจกันทำงานฝ่าวิกฤตทั้งตอนค่าเงินบาท สงครามการค้า โควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งล้วนต้องทำงานหนักไม่แพ้ฝ่ายการเมืองและการทำงานตลอดมานั้นต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกัน เพราะทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติงานสนองนโยบายก็ล้วนสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเร่งรัดทุกอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมายและโปร่งใสสุจริต

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :