MOC 103 Years

Header Image
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์สู่ตลาดการค้าเสรี” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ จ.กระบี่
watermark

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์

สู่ตลาดการค้าเสรี”  ในวันพฤหัสบดีที่ 22  ธันวาคม 2565

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ  จ.กระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar