MOC 102 Years

Header Image
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Andaman Draft Festival ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok
watermark

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Andaman Draft Festival ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :