MOC 103 Years

Header Image
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือกับนายหวัง โช่วเหวิน (Mr. Wang Shouwen) ผู้แทนการค้าระหว่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
watermark

          นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับนายหวัง โช่วเหวิน (Mr. Wang Shouwen) ผู้แทนการค้าระหว่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งไทยได้หยิบยกประเด็นการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคและสุกรมีชีวิต ให้สามารถส่งออกไปจีน และได้ให้ความเชื่อมั่นว่าแนวทางและมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดของไทยเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเข้ามาตรวจสอบสถานกักกันหรือฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ของไทย โดยฝ่ายจีนตอบรับที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ 
          นายนภินทร กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ผ่านเวทีการเจรจาที่สำคัญ ได้แก่ การผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ระดับรองนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ไทย-จีน ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเร่งผลักดันการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ให้สามารถสรุปผลได้ภายในปี 2567 ทั้งนี้ การปรับปรุงความตกลงดังกล่าว ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการยิ่งขึ้น โดยไทยได้ชักชวนจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
          นอกจากนี้ จีนสนใจจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกับไทย ซึ่งไทยเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมมือกัน เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง รวมทั้งเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการลงทุน เพื่อการพัฒนาภายใต้องค์การการค้าโลก (IFD) สร้างสภาพแวดล้อมทางการลงทุนที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ จีนสนใจจะส่งออกยารักษาโรคมะเร็งมาไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2566) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 78,916.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปจีน มูลค่า 26,333.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากจีน มูลค่า 52,583.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar