MOC 103 Years

Header Image
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ เยี่ยมชมธุรกิจสมุนไพรของบริษัท อินโนเวทีฟ ฟาร์มา เฮิร์บ จำกัด จังหวัดเพชรบุรีและมอบป้าย Thai SELECT ร้านป้าหยัน - โกรกแดง ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี
watermark

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมการค้าภายใน  กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมธุรกิจสมุนไพรของจังหวัดเพชรบุรี 
          บริษัท อินโนเวทีฟ ฟาร์มา เฮิร์บ จำกัด ผู้ประกอบการด้านการผลิตสมุนไพรประเภทยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางครบวงจร ภายใต้ชื่อแบรนด์ Nature Bloom ซึ่งดำเนินการโดยครอบครัวหมอที่มีอายุกว่า 300 ปีหรือที่เรียกว่า บ้านหมอชอนสมุนไพรเพชรบุรี ปัจจุบันมีคุณหมอฉัตร์วนิชย์ พวงมาลัย เป็นคุณหมอทายาทรุ่น 4 และเภสัชกรหญิงนวรรณ พวงมาลัย เภสัชกรรุ่น 5 ซึ่งเป็นผู้สืบทอดการรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทย ได้เล่าถึงการดำเนินธุรกิจ สมุนไพรมาจนถึงปัจจุบันมีการต่อยอดธุรกิจ Wellness (สุขภาพ) และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากมาย และยังเป็นผู้ผลิตที่รับซื้อสมุนไพรไทยที่ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรีปลูก รวมถึงให้ความรู้ด้านตำรับยา   ต่าง ๆ แก่ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการ อาหารเป็นยาโดยใช้แนวคิดใน “ปรุงยาในนาข้าว” โดยคิดค้นสารที่อยู่ในข้าวและนำมาสกัดเป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ 
          นายนภินทรฯ เปิดเผยว่า “จากการที่ได้รับชมข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตนขอชื่นชมว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพและมีความพัฒนาในเรื่องของสินค้าสมุนไพรเป็นอย่างมาก โดยข้อติดขัดของผู้ประกอบการที่ต้องการขอให้กระทรวงพาณิชย์ให้ความส่งเสริม ตนได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดร้านค้าสมุนไพรในห้างสรรพสินค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการจดสิทธิบัตรแบบ fast track เพื่อให้ได้รับการพิจารณาคำขออย่างรวดเร็ว ในส่วนของกรมการค้าภายใน ขอให้ผู้ประกอบการส่งรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ทางกรมเพื่อนำไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการร้านค้าหรือห้างโมเดิร์นเทรดเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ในส่วนตลาดต่างประเทศได้มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยทูตพาณิชย์ในต่างประเทศขยายตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในต่างประเทศให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากที่บริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นการส่งออกที่ยากที่สุดในการผ่านมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
          สิ่งที่สำคัญคือเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งในส่วนกระทรวงพาณิชย์เองก็มีหลายกรมที่ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกงานอีเวนท์ต่างๆอย่างที่ผมจะเตรียมจัดให้มีมหกรรมSME ช่วงเดือนมิถุนาก็จะเป็นโอกาสให้ท่าน ได้นำสินค้าและธุรกิจนำออกแสดงให้แก่ผู้ที่สนใจ ”
          “กระทรวงพาณิชย์จะช่วยต่อยอดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถรักษาโรคได้จริง ถือเป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นต้นแบบ ท่านจะเติบโตขึ้นในอนาคตใกล้ และแนะนำธุรกิจ Wellness หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผมถือว่าเป็นโครงการที่ดี  อยากให้จดทะเบียนโฮมสเตย์เพื่อให้ชาวบ้าน ได้มีรายได้และได้เพิ่มองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านในการรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาทานอาหารสมุนไพรอาหารสุขภาพที่ชาวบ้านได้ปรุงให้ทาน อาทิเช่นที่ผมได้ทานไปอย่างเช่น แตงโมปลาแห้ง ทานแล้วรู้สึกสดชื่นมาก“ นายนภินทรฯ กล่าวทิ้งท้าย
          จากนั้น นายนภินทรและคณะ ได้ไปลิ้มรสอาหารไทยที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบของอาหาร ณ ร้านป้าหยัน จ.เพชรบุรี พร้อมมอบป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้ทางร้านฯ เพื่อการันตีถึงความมีคุณภาพยอดเยี่ยมของอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ที่ใช่มีเพียงแค่ความอร่อย แต่ยังมีการตกแต่งอาหารที่สวยงาม กลิ่นหอมชวนรับประทาน ที่สำคัญได้รับประโยชน์จากสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในอาหาร โดยร้านป้าหยัน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT  5 ด้าน คือ 1) รสชาติและรูปลักษณ์ของอาหาร 2) วัตถุดิบมีคุณภาพ และมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3) สะอาดถูกสุขอนามัย  4) บรรยากาศและการตกแต่งร้าน 5) คุณภาพการบริการที่ดี 
          นอกจากนี้ นายนภินทรฯ ยังได้มอบป้าย Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารโกรกแดง จ.ราชบุรี ร้านอาหารไทย ริมแม่น้ำบรรยากาศดี ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตราฐาน Thai SELECT ทั้งรสชาติและมาตรฐานกระบวนการขั้นตอนการปรุงอาหารด้วยเช่นกัน 
          ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567) มีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 370 ร้าน แบ่งเป็น * Thai SELECT SIGNATURE 18 ร้าน (5%) * Thai SELECT CLASSIC 326 ร้าน (88%) และ Thai SELECT UNIQUE 26 ร้าน (7%)

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar