MOC 103 Years

Header Image
(สญ.51/2566) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างพัฒนาระบบบริหารศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) ตามแนวทางมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

51 แก้ไขเพิ่มครั้งที่ 1 จ้างพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชน.pdf วันที่แผยแพร่ 31/08/2566 ดาวน์โหลด

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar