MOC 102 Years

Header Image
ประชาสัมพันธ์รัฐสภาไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 13 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 มิ.ย. 65 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
watermark

รัฐสภาไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 13 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 มิ.ย. 65 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

<<< Click >>>คะแนนโหวต :