MOC 103 Years

Header Image
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าสมัครร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพธุรกิจระหว่างประเทศในตลาดโลก หัวข้อ “การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการสร้างภาพลักษณ์และเทคนิคการนำเสนอสินค้า เปิดประตูสู่โอกาสการค้าไทยในตลาดโลก (The Key to Connext)” ครั้งที่ 1
watermark

ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าสมัครร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพธุรกิจระหว่างประเทศในตลาดโลก

หัวข้อ “การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการสร้างภาพลักษณ์และเทคนิคการนำเสนอสินค้า เปิดประตูสู่โอกาสการค้าไทยในตลาดโลก (The Key to Connext)” ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
จัดโดย สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ประกอบการไทยหรือผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ตาม  QR Code

หรือที่ https://ditp-overseas.com/ 

ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2566


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar