MOC 102 Years

Header Image
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2565
watermark

1. ประกาศรับสมัคร_ก.ย65.pdf วันที่แผยแพร่ 9/09/2565 ดาวน์โหลด
ใบสมัครงาน_กยผ.สป.พณ.pdf วันที่แผยแพร่ 9/09/2565 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :