MOC 102 Years

Header Image
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
watermark


ใบสมัครงาน_กยผ.สป.พณ.pdf วันที่แผยแพร่ 1/02/2566 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :