MOC 103 Years

Header Image
ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมกราคม 2566 เท่ากับ 108.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 5.02 (YoY)
watermark

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมกราคม 2566 เท่ากับ 108.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 5.02 (YoY)

โดยมีปัจจัยสำคัญจากการสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม รวมทั้งราคาสินค้าในกลุ่มอาหารยังคงขยายตัว

จากราคาผักและผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป อย่างไรก็ตามมีสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง อาทิ เนื้อสุกร ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว และค่าสมาชิกเคเบิลทีวี

แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจการค้า" ครั้งต่อไป ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่่ www.price.moc.go.th ) 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar