MOC 103 Years

 
MOC Online
One Stop Service
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยระบบออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์
i - Service
บริการข้อมูลสารสนเทศตามหมวดสินค้า

ราคาสินค้าเกษตร

สุกรชำแหละ เนื้อแดง สะโพก (ไม่ได้ตัดแต่ง)

สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน
135.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ไก่สดชำแหละ น่อง สะโพก
  

ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน
82.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

เนื้อโค ธรรมดา
  

เนื้อโค ธรรมดา
245.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)
 

กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)
185.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ผักคะน้า คละ

ผักคะน้า คละ
27.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

มะนาวเบอร์ 1-2

มะนาวเบอร์ 1-2
6.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง

กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง
117.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

พริกขี้หนูจินดา

พริกขี้หนูจินดา
85.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ถั่วฝักยาว คละ

ถั่วฝักยาว คละ
135.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4

ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4
47.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

กล้วยหอมทองใหญ่
 

กล้วยหอมทองใหญ่
120.00
บาท/หวี
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

แตงโม กินรี
 

แตงโม กินรี
29.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 1
 

สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 1
37.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 0
 

มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 0
62.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ข้าวสารเหนียว กข.6

ข้าวสารเหนียว กข.6
2,990.00
บาท/100 กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1
3,515.00
บาท/100 กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวหอมปทุมธานี
2,895.00
บาท/100 กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ข้าวขาว 100% ชั้น 1

ข้าวขาว 100% ชั้น 1
2,355.00
บาท/100 กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป

น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป
44.00
บาท/ขวด
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
58.00
บาท/ขวด
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ไข่ไก่ เบอร์ 3

ไข่ไก่ เบอร์ 3
4.30
บาท/ฟอง
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ไข่เป็ด กลาง

ไข่เป็ด กลาง
5.55
บาท/ฟอง
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2567

ราคาวัสดุก่อสร้าง

วัสดุไม้
วัสดุผสมคอนกรีต
วัสดุงานประปา
วัสดุงานไฟฟ้า
เครื่องสุขภัณฑ์

แนะนำเรื่องที่น่าสนใจ

แนะนำเรื่องที่น่าสนใจ
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
MOC Agri Mart
นโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์
7 นโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

MOC News Update

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงพาณิชย์

17 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
16 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
15 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
15 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
13 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
9 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
9 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
19 ธันวาคม 2566
17 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
16 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
15 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
15 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
13 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
9 พฤษภาคม 2567
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
9 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
19 ธันวาคม 2566

MOC Provincial Info

ข่าวสารความเคลื่อนไหวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าส่วนภูมิภาค

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย
ในช่วงเดือน ธ.ค. 2566
มูลค่าสินค้านำเข้า
(ล้านบาท)
Import
770,821.56
(-6.35%)
มูลค่าสินค้าส่งออก
(ล้านบาท)
Export
795,823.94
(+2.51%)
ดุลการค้า
(ล้านบาท)
Balance
เกินดุล
25,002.38
มูลค่าสินค้าส่งออก
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
Import
21,818.75
(-4.10%)
มูลค่าสินค้านำเข้า
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
Export
22,791.55
(+4.94%)
ดุลการค้า
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
Balance
เกินดุล
972.80

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

HOT ISSUE

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ศูนย์รวมกิจกรรมและอบรมสัมมนา
moc zero
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
จิตอาสา
VDO ผลงานกระทรวง
ผลการดำเนินการตามนโยบาย

TOP 10 บริการ e-Service

ยอดนิยม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จองชื่อนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
 
mobileapp

MOC Portal

Application

ศูนย์รวม Application กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้ง Android และ iOS

 

MOC Social Network

facebook
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Twitter
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
youtube
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
รวม Banner
Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
SACICTค้นหางานหัตถกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
Pic 05
Pic 05
 
Pic 05
 
Pic 05
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
องค์การคลังสินค้า
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์