MOC 101 Years

E-SERVICE >

E-SERVICE >

คู่มือประชาชน

 
MOC Online
One Stop Service
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยระบบออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์
i - Service
บริการข้อมูลสารสนเทศตามหมวดสินค้า

ราคาสินค้าเกษตร

สุกรชำแหละ เนื้อแดง สะโพก (ไม่ได้ตัดแต่ง)

สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน
187.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

ไก่สดชำแหละ น่อง สะโพก
  

ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน
92.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

เนื้อโค ธรรมดา
  

เนื้อโค ธรรมดา
255.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)
 

กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)
185.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

ผักคะน้า คละ

ผักคะน้า คละ
27.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

มะนาวเบอร์ 1-2

มะนาวเบอร์ 1-2
2.75
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง

กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง
77.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

พริกขี้หนูจินดา

พริกขี้หนูจินดา
75.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

ถั่วฝักยาว คละ

ถั่วฝักยาว คละ
47.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4

ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4
47.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

กล้วยหอมทองใหญ่
 

กล้วยหอมทองใหญ่
110.00
บาท/หวี
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

แตงโม กินรี
 

แตงโม กินรี
23.00
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 1
 

สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 1
25.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 0
 

มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 0
97.50
บาท/กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

ข้าวสารเหนียว กข.6

ข้าวสารเหนียว กข.6
1,790.00
บาท/100 กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/07/2565

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1
3,155.00
บาท/100 กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/07/2565

ข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวหอมปทุมธานี
2,195.00
บาท/100 กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/07/2565

ข้าวขาว 100% ชั้น 1

ข้าวขาว 100% ชั้น 1
1,555.00
บาท/100 กก.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/07/2565

น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป

น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป
66.50
บาท/ขวด
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
69.00
บาท/ขวด
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

ไข่ไก่ เบอร์ 3

ไข่ไก่ เบอร์ 3
3.50
บาท/ฟอง
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

ไข่เป็ด กลาง

ไข่เป็ด กลาง
4.85
บาท/ฟอง
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/07/2565

ราคาวัสดุก่อสร้าง

image
image
image
image
image

แนะนำเรื่องที่น่าสนใจ

แนะนำเรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image
นโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์
image
image

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

MOC News Update

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงพาณิชย์

5 กรกฎาคม 2565
imageกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
4 กรกฎาคม 2565
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
28 มิถุนายน 2565
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
27 ธันวาคม 2564
30 มิถุนายน 2565
imageกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
17 มิถุนายน 2565
imageกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
5 กรกฎาคม 2565
imageกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
4 กรกฎาคม 2565
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
28 มิถุนายน 2565
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
27 ธันวาคม 2564
30 มิถุนายน 2565
imageกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
17 มิถุนายน 2565
imageกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

MOC Provincial Info

ข่าวสารความเคลื่อนไหวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าส่วนภูมิภาค

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

1 กรกฎาคม 2565
imageกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย
ในช่วงเดือน พ.ค. 2565
มูลค่าสินค้านำเข้า
(ล้านบาท)
Import
928,889.55
(+32.71%)
มูลค่าสินค้าส่งออก
(ล้านบาท)
Import
854,371.59
(+19.51%)
ดุลการค้า
(ล้านบาท)
Import
ขาดดุล
74,517.96
มูลค่าสินค้าส่งออก
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
Import
27,383.18
(+23.00%)
มูลค่าสินค้านำเข้า
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
Import
25,508.96
(+10.63%)
ดุลการค้า
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
Import
ขาดดุล
1,874.22

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
Next statement date 5 ส.ค.65
Statement date 5 ก.ค.65
INDEX 06/65M/M Y/YA/A
CPI107.580.907.665.61
CORE-CPI102.990.242.511.85
PPI116.21.013.8 11.5
CMI120.9-1.05.57.1
Next publish date 25 ก.ค.65
Publish date 27 มิ.ย.65
INDEX 05/65M/M Y/YA/A
EXI108.40.45.04.4
IMI113.91.314.413.3

HOT ISSUE

image
image
image
image
image
image

TOP 10 บริการ e-Service

ยอดนิยม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

image
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
imageกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
image
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
imageกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
image
imageสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
 
 
mobileapp

MOC Portal

Application

ศูนย์รวม Application กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้ง Android และ iOS

 

MOC Social Network

facebook
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Twitter
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
youtube
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Pic 05
Pic 05
 
Pic 05
 
Pic 05
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image