MOC 103 Years

Header Image
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
watermark

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

2. ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562   

3. สถานที่ติดต่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการ  

4. ตำแหน่งร้านธงฟ้า ลดราคา! เพื่อประชาชน  12

 

ข่าว/ประกาศ จากกรมการค้าภายใน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar