MOC 103 Years

Header Image
ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
watermark

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


ประกาศรับสมัครงาน สนค 30082566.pdf วันที่แผยแพร่ 30/08/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar