MOC 103 Years

Header Image
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะที่ห้องรับรองชั้น 11 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า ท่านรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยโดยเฉพาะรัฐบาลไทย รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ ที่สามารถดูแลห่วงโซ่การผลิตและเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาว่า สามารถดำเนินการได้ดี มีความต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด ประเด็นที่ 2 สหรัฐฯพร้อมสนับสนุน BCG โมเดล(Bio-Circular-Green Economy Model)ของไทย โดยเฉพาะช่วงที่ไทยจะหยิบยกมาเป็นประเด็นหลัก ในช่วงการประชุมเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ประเด็นที่ 3 สหรัฐฯขอบคุณไทยที่ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ โดยเฉพาะบทบาทไทยในการให้ความรู้ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนหลัก และประเด็นที่ 4 เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทย โดยเฉพาะผู้ปลูกส้มโอ จากที่เราใช้ความพยายามมาหลายปี สหรัฐฯได้อนุญาตให้ส้มโอจากไทยสามารถส่งออกไปสหรัฐได้แล้ว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

          และในเรื่องของ BCG โมเดล ที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ จะมาพบกับท่านนายกรัฐมนตรี จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือ และจะเดินทางไปดูเรือเฟอรี่ไฟฟ้าของไทยในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย และที่สำคัญ สหรัฐฯให้ความสำคัญกับการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ว่ายังมีหลายยี่ห้อที่จะลงทุนในประเทศไทยในอนาคต และช่วงก่อนหน้านี้บริษัทฟอร์ด เข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 950  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งตนในฐานะตัวแทนประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งให้ท่านทูตสหรัฐฯได้รับทราบ 3 ประเด็น

          ประเด็นที่ 1 คือ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการใช้ BCG โมเดลและประเทศไทยจะชู BCG โมเดล ในการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 65

          ประเด็นที่ 2 เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทยได้จับมือกับสำนักผู้แทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา United States Trade Representative หรือ USTR ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการปกป้องและการบังคับใช้กฎหมายในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสหรัฐฯได้มองเห็นเรื่องนี้โดยได้ปลดประเทศไทยจากบัญชีที่อาจจะต้องจับตามองเป็นพิเศษหรือ PWL เป็นจับตามอง หรือ WL  และขอให้ท่านทูตสื่อสารเรื่องนี้ไปยัง USTR ให้ปลดประเทศไทยจากบัญชี WL ต่อไป ซึ่งจะมีการพิจารณาเร็วๆนี้

          ประเด็นที่ 3 สำหรับรายละเอียดต่างๆที่จะสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ สามารถไปเจรจากันได้ในเวทีสำคัญที่มีอยู่ คือเวทีกรอบความตกลงทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยสหรัฐ หรือที่เรียกว่าทิฟ่า (TIFA) ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพประชุมไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และได้แจ้งว่าอยากเห็นสหรัฐฯเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีหน้า เพื่อลงลึกในรายละเอียดส่งเสริมมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไป

          สำหรับตัวเลขทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น มูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ ประมาณ 50,000 ล้านเหรียญ และปีนี้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. ประเทศไทยส่งออกสินค้าไป สหรัฐ 34,137 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นเงินไทย 1.066 ล้านล้านบาท โดยประเทศไทยได้ดุลการค้า 10 เดือนแรก 22,270 ล้านเหรียญ คิดเป็น 691,247 ล้านบาท ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ 10 เดือน ปีนี้เพิ่มขึ้น 20.05% ได้ดุลเพิ่มขึ้น 43.36%

-----------------------------


image รูปภาพ
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar