MOC 103 Years

Header Image
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
watermark

          กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน ‘MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021’ งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งใหญ่ที่สุด    ในประเทศ ยกทัพผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยกว่า 400 แบรนด์ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี ให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆ ด้วยเงินเริ่มต้นเพียงหลักพันบาท  โดยงานจัดขึ้น ณ ฮอลล์ 9–10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่าง 15 - 19 ธันวาคม ศกนี้

          นายสินิตย์  เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้ธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี ที่ขาดรายได้และเกิดการว่างงานกว่า 2 ปี ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานสำคัญที่ดูแลเรื่องความอยู่ดีกินดีของประชาชน และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการฐานรากตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยใช้ระบบแฟรนไชส์  ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ของคนไทยจำนวนกว่า 600 แบรนด์ มีสาขารวมกันเกิน 100,000 สาขา กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีมูลค่าการตลาดปีละกว่า 300,000 ล้านบาท หากสามารถขยายจำนวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้มากขึ้น จะช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์มีโมเดลธุรกิจและระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีความเสี่ยงต่ำ จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง นอกจากนี้ยังผ่านการทดลองตลาดและดำเนินธุรกิจโดยเจ้าของแฟรนไชส์จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นทางเลือก และทางลัดที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัว และตั้งตัวได้เร็วกว่าธุรกิจอื่นๆ  อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น

          นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กล่าวถึงกิจกรรมและไฮไลท์พิเศษภายในงานว่า งาน ‘MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021’ กำหนดจัดขึ้นรวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 – 10 โดยกรมฯ ได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆ ที่น่าลงทุน กว่า 400 แบรนด์ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจความงามและสปา ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจบริการ มานำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจพิจารณางบประมาณในการลงทุนได้ตามความเหมาะสมของตนเอง เริ่มตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านบาท และสามารถเจรจาธุรกิจได้ทันทีภายในงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีสถาบันการเงินมาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วย

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ การเสวนา และกิจกรรม workshop สอนเคล็ดลับการทํา  แฟรนไชส์สร้างอาชีพสู่ความสําเร็จ และหลักการเลือกซื้อแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีข้อมูลสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชนเพิ่มขึ้น รวมถึง ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจกิจแฟรนไชส์ของไทยขยายตัวและประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ส่งต่ออาชีพที่มั่นคง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไป

           ขอเชิญชวนผู้สนใจที่ต้องการหาช่องทางในการเริ่มต้นธุรกิจ และประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน ‘MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021’ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 – 10 ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2564  สอบถามรายละเอียด  และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 อีเมล : franchisedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

------------------------------


image รูปภาพ
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC แฟรนไชน์สร้างอาชีพ 2021” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar