MOC 101 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)ในการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารขนถ่ายสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
watermark

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)ในการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ทางอากาศ ที่อาคารขนถ่ายสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นนโยบายที่ตนมอบให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายสำคัญคือระบายผลไม้ฤดูกาลผลิตปีนี้ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 11% ถือเป็นภารกิจหลักที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันระบายผลไม้คุณภาพของไทยออกสู่ตลาดทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ จากปริมาณผลผลิตปีที่แล้ว ตลาดในประเทศคิดเป็นประมาณ 45% และตลาดต่างประเทศคิดเป็น 55% โดย 90% ของตลาดต่างประเทศคือตลาดจีน ตลาดจีนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปีที่แล้วเราประสบปัญหาเยอะในเรื่องการส่งออกผ่านเส้นทางบกเพราะด่านสำคัญที่จะเข้าสู่จีนไม่ว่าจะผ่านลาวหรือเวียดนามปิดๆเปิดๆหลายรอบ เพราะนโยบาย Zero Covid ของจีน ปีนี้จึงต้องปรับแนวทางในการส่งออกจากบก เรือและอากาศที่มีสัดส่วนเดิมเป็นสัดส่วนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น
           ปีที่แล้วส่งออกทางบกคิดเป็น 48% ปีนี้จะปรับลดเหลือ 10.5% เพราะเส้นทางทางบกติดขัดตรงด่านโม่ฮาน ตงซิง โหยวอี้กว่านและผิงเสียง และขณะเดียวกันทางเรือก็ปรับจาก 52% เป็น 83% เพราะทางเรือครั้งนี้ดูเหมือนสะดวกกว่าและทางอากาศปีที่แล้วเราส่งออกทางอากาศ 0.5% แต่ปีนี้จะเพิ่มเป็น 6.5% ทางอากาศก็จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้น สำหรับ 6.5% ที่ปรับตัวเลขใหม่เราจะทำตัวเลขเพิ่ม จากการทำงาน ร่วมกันวันนี้ประกอบด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การบินไทยและสมาคมตัวแทนขนส่งทางอากาศไทยและสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย 5 ฝ่ายจับมือกัน เป้าปีนี้ 6.5% คือ 30,600 ตัน จะเพิ่มจากความร่วมมือวันนี้อีก 5,000 ตัน เป็น 35,600 ตัน จะมีส่วนช่วยทำให้ตลาดผลไม้สดไทยไปจีนเพิ่มปริมาณขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีความหวังในการระบายผลไม้คุณภาพมาตรฐานไปสู่ตลาดจีนได้คล่องตัวขึ้น ผ่านเส้นทางทางอากาศ ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมกัน
          “หวังว่าปีนี้เกษตรกรไทยผู้ปลูกผลไม้ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ในภาพรวม จะหายใจคล่องกว่าหลายปีที่ผ่านมาทั้งที่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคมากกว่า แต่ตนเชื่อว่าจากการบริหารจัดการเชิงรุกและเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพวกเราทุกคน จะมีส่วนช่วยทำให้ทุกอย่างคล่องตัวและราคาผลไม้ปีนี้จะดีขึ้นด้วย ผู้บริโภคชาวไทยจะได้บริโภคผลไม้สดคุณภาพมาตรฐานส่งออกและราคาจะไม่สูงเกินไปเพราะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เตรียมการระบายผลไม้ไทยราคาพิเศษกว่า 10,092 จุด ทั่วทั้งประเทศเรียบร้อยแล้ว และพาณิชย์ Fruit Festival  2022 เปิดแล้ว จะช่วยให้ผลไม้ราคาพิเศษถึงมือผู้บริโภคชาวไทยได้ทั่วถึงราคาพิเศษ”รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
          จากนั้นนายจุรินทร์ได้เยี่ยมชมกระบวนการและขั้นตอนการขนส่งผลไม้ภายในศูนย์ขนส่งสินค้าของสดที่อาคารขนถ่ายสินค้า โดยในพิธีประกาศความร่วมมือส่งเสริมการขนส่งผลไม้ทางอากาศมี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายกิตติพงษ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) นายสุวิทย์ รัตนจินดา  ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย นายนิธิธร สุขมนัส  นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย นายไพบูลย์ วงศ์โชติสถิต ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย นางสาวกุลนาฏย์ กองมณี  กรรมการสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเข้าร่วมด้วย

---------------------------------
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :