MOC 102 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านสุไหงโก-ลก และด่านตากใบ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ จ.นราธิวาส
watermark

          นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านสุไหงโก-ลก และด่านตากใบ พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ จ.นราธิวาส
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ตนมาตรวจราชการที่ด่านสุไหงโก-ลกและด่านตากใบของจังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซีย ทั้ง 2 ด่าน มีความสำคัญสำหรับการค้าชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีทั้งหมด 9 ด่าน ปัจจุบันนี้เปิดด่านเป็นทางการทั้ง 9 ด่านแล้ว แต่ติดปัญหาอุปสรรคบางประการ สำหรับด่านสุไหงโก-ลก 1.ภาคเอกชน ประชาชนและเทศบาล ร้องขอให้อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและผู้ทำการค้าชายแดนชาวมาเลเซียที่จะเดินทางมาประเทศไทยให้สะดวกขึ้น ที่ ประชุมร่วมมีความเห็นขอให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)ให้บริการเป็นกรณีพิเศษในช่วงวันพฤหัสบดี วันศุกร์และวันเสาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากเป็นพิเศษ และให้ลดขั้นตอนกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองให้ใช้เวลาน้อยที่สุด สะดวกที่สุด สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย โดยเฉพาะที่เทศบาลเมืองสุไหง โก-ลก ซึ่งจะเป็นด่านหน้าในการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รวมทั้งจังหวัดนราธิวาสไปจังหวัดชายแดนอื่นด้วย  ทาง ตม.รับไปปฏิบัติให้เร็วที่สุด เกิดผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดต่อไป
          2. ทางนายกเทศมนตรีเมืองสุไหง โก-ลกและเอกชน หอการค้า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอให้ขยายเวลาเปิดด่านจาก 7.00-19.00 น. เป็นเริ่มตั้งแต่ 5.00-21.00 น. ตรวจสอบแล้วพบว่าประเทศไทยอนุญาตแล้วและมีประกาศออกมาแล้ว แต่ยังติดขัดฝั่งมาเลเซียอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการ ศอ.บต.(ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)รับไปประสานงานกับทางฝั่งมาเลเซียและรายงานให้ตนและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว
          3. ทางฝั่งมาเลเซียจะนำรถข้ามด่านสุไหง โก-ลก มานราธิวาสและพื้นที่อื่นๆ ไม่สะดวกที่ต้องขออนุญาตจากขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้หารือร่วมกันกับรองปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับแจ้งว่าจะประสานงานกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและขนส่งจังหวัดให้สามารถใช้ระบบการบริหารจัดการภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถขออนุญาตที่ด่านสุไหง โก-ลกได้ เช่นเดียวกับที่ทำในภาคอีสานบางพื้นที่ในปัจจุบัน รอผลทางปฏิบัติ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามให้เกิดผลโดยเร็วต่อไป
          “สำหรับด่านตากใบ มีประเด็นสำคัญคือ ด่านใหม่ของตากใบเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว การตรวจคนเข้าเมืองและนำสินค้าข้ามแดนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของด่านและฝ่ายความมั่นคงด้วย มีปัญหาตรงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบซึ่งมีชุมชนตาบา เป็นจุดที่ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายสินค้า อาหาร ผักผลไม้ให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาก่อน เมื่อด่านเปิดอย่างเป็นทางการมีกำแพงกั้น ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยที่เขตชุมชนนี้ได้ มอบหมายให้ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายความมั่นคงทางด่านและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เร่งหารือหาข้อสรุปโดยเร็วภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อหาทางทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหรือผู้เดินทางมาค้าขายที่ผ่านด่านแล้วเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยที่ชุมชนตาบาได้ต่อไป” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :