MOC 103 Years

Header Image
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสาหร่ายขนนกและกลุ่มผู้จัดจำหน่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกกระบี่ จ.กระบี่
watermark

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสาหร่ายขนนกและกลุ่มผู้จัดจำหน่าย

 ในวันพฤหัสบดีที่ 22  ธันวาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกกระบี่ จ.กระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar