MOC 103 Years

Header Image
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่การค้าเสรี” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
watermark

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่การค้าเสรี”

 ในวันศุกร์ที่ 23  ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar