MOC 103 Years

Header Image
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด GO Wholesale (โก โฮลเซลล์) สาขาพระราม 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ณ GO Wholesale (โก โฮลเซลล์) สาขาพระราม 2
watermark

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธานเปิด GO Wholesale (โก โฮลเซลล์) สาขาพระราม 2 ซึ่งเป็นศูนย์ค้าส่งแห่งใหม่ในย่านฝั่งธนบุรี ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เตรียมจับมือเป็นพันธมิตรใช้ความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกอันดับหนึ่งของประเทศ เสริมจุดแข็งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย พร้อมช่วยดัน GDP SME ไทย ทะลุ 40% ในปี 2570 เชื่อ!! หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งแน่นอน
          นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิด GO Wholesale สาขาพระราม 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ว่า “นโยบายของรัฐบาลที่เร่งดำเนินการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และผลักดันการเพิ่มสัดส่วน GDP SME ของไทยจาก 35% เป็น 40% ภายในปี 2570 โดยกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดและใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ สำหรับธุรกิจค้าปลีกจะเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยระบบการค้าสมัยใหม่ นำเทคโนโลยี POS มาช่วยบริหารจัดการร้านค้า พร้อมทั้งปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้สวยงาม ขยายช่องทางการขายออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร มุ่งผลักดันอาหารไทยให้เป็น ‘Soft Power’ ของประเทศ โดยส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับ ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงสู่ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสนิยมในการบริโภคอาหารไทยและดึงดูดคนทั่วโลกเดินทางมาลิ้มลอง สร้างรายได้ให้กับประเทศ  
การมาเป็นประธานเปิด GO Wholesale สาขาพระราม 2 ซึ่งเป็นศูนย์ค้าส่งแห่งใหม่ในย่านฝั่งธนบุรีในวันนี้ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างแนบแน่น ซึ่งบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC มีความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ ซึ่งจุดแข็งของธุรกิจที่กล่าวมา สามารถนำมาต่อยอดช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยให้มีความเข้มแข็งตามไปด้วยเช่นกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการประสานความร่วมมือกับ CRC อย่างใกล้ชิด ตลอดจนนำความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจมาต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยให้เติบโตอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวในการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจรายย่อยของประเทศ”
          นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า “GO Wholesale เป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการในระบบสมาชิก ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปัจจุบันมี 4 แห่ง ได้แก่ ศรีนครินทร์ เชียงใหม่ อมตะ ชลบุรี และพัทยาใต้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยจุดขายที่แตกต่าง ทั้งวัตถุดิบอาหารสดที่หลากหลาย และการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสมาชิก การบริการชำระเงินในทุกช่องทาง การสั่งสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น GO Wholesale การผนึกกำลังกับพันธมิตรธุรกิจ ร่วมสร้างสีสัน เสริมด้วยกิจกรรมการตลาดแก่สมาชิกตลอดปีพร้อมลอยัลตี้โปรแกรมที่มีสิทธิประโยชน์มากมาย ซึ่งเชื่อมต่อกับลอยัลตี้แพลตฟอร์มของเดอะวันในเครือเซ็นทรัลฯ  ที่ต่อยอดระบบสมาชิกให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2567 มีแผนเปิดสาขาใหม่จำนวน 7 แห่ง ในทำเลศักยภาพหัวเมืองใหญ่ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทั้งเมืองหลักและเมืองรอง”
          “โก โฮลเซลล์ รวมถึง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีกของไทย โดยการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน” รัฐมนตรีช่วยนภินทรฯ กล่าวทิ้งท้าย


----------------------------------------------

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar