MOC 103 Years

Header Image
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซื้อขายมังคุด เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการตลาดสินค้ามังคุดของภาคใต้ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
watermark

          นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ก่อนมีการประชุมครม.สัญจร จ.ระนอง เพื่อเร่งผลักดันการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระนอง และเป็นประธานการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซื้อขายมังคุด เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการตลาดสินค้ามังคุดของภาคใต้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยเฉพาะยกระดับการส่งออกและการแปรรูป โดยนำนวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่า เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานราก ให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับเพิ่มมูลค่าสู่การส่งออก
           นายภูมิธรรม กล่าวว่า จังหวัดในภาคใต้ มีศักยภาพในการผลิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ และสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ที่มีคุณภาพ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ฯลฯ ตลอดจนศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่
          วันนี้มีถึง 2 กิจกรรม ได้แก่ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ซื้อขายมังคุด 2 คู่ เกิดมูลค่ารวม 65 ล้านบาท (ปริมาณ 2,250 ตัน โดยเป็นมังคุดเกรดเอ 250 ตัน มูลค่า 25 ล้านบาท และมังคุดเกรดบี 2,000 ตัน มูลค่า 40 ล้านบาท)
          ผลจากการ (MOU) ในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกัน ผลักดันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นผู้ส่งออกในสินค้ามังคุดในพื้นที่ภาคใต้ โดยผลักดันช่องทางการจำหน่ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับเกรดคุณภาพและตลาดทั้งในประเทศและส่งออก รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งนำมาสู่การดำเนินการที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเพิ่มการส่งออกมังคุดเกรดเอจากภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) ไปประเทศจีน ผ่านกลไกของล้งไทย พร้อมขยายต่อไปสู่จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ เพิ่มการส่งออกมังคุดเกรดบีจากภาคใต้ไปประเทศญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นอนุมัติให้นำเข้ามังคุดไทยโดยไม่ต้องอบไอน้ำ ซึ่งเป็นโอกาสของมังคุดไทย  สำหรับจังหวัดระนองจะเป็นครั้งแรกในการส่งออกมังคุดไปประเทศญี่ปุ่น และเพิ่มมูลค่าให้มังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานส่งออก โดยพัฒนาการแปรรูปเป็นขนม โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่าย และพาณิชย์จังหวัดกับทูตพาณิชย์ รวมถึงกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันผลักดันต่อไป ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในการ ลงนาม MOU 
          “การซื้อขายมังคุดในวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกร ที่ได้เปิดตลาดมังคุดไปยังประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนเพิ่มขึ้น ขอให้การลงนาม MOU ในวันนี้เป็นจุดเริ่มที่ดีในการร่วมมือกัน ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ บริษัทผู้ส่งออก และทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการพัฒนาคุณภาพมังคุดเพื่อขยายการค้าส่งออกต่อไปในอนาคต ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกันผลักดันสร้างโอกาส ยกระดับสร้างรายได้ให้กับการค้าสินค้ามังคุดภาคใต้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยความท้าทายในวันนี้ คือการที่เราเอาชนะธรรมชาติ โดยใช้ศักยภาพของพี่น้องเกษตรกร นักธุรกิจ ทำให้เกิดพลัง  หวังว่าทั้งทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทำงานเชิงรุกคิดล่วงหน้า หาตลาดให้กับสินค้าเกษตร บอกเอกชนที่ทำการค้าขาย ชี้ช่องทางการตลาด ทั้งภายในและ ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ” นายภูมิธรรมกล่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar