MOC 103 Years

Header Image
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจผู้ประกอบการ SME ซึ่งเข้าร่วมโครงการของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)และประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการส่งเสริม SME ในพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องอาหารเรอดัง จ.ระนอง
watermark

          นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจผู้ประกอบการ SME  ซึ่งเข้าร่วมโครงการของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)และประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการส่งเสริม SME ในพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงพาณิชย์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องอาหารเรอดัง จ.ระนอง ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ คลัสเตอร์โกโก้ และธาริน ระนองฮอทสปริงเข้าร่วมออกบูธ 
          นายภูมิธรรม กล่าวว่า อยากให้ สสว เข้ามาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งภาคการผลิต การค้า และภาคบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดระนอง เพราะเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่เป็นจุดแข็ง มีบ่อน้ำแร่ การประมงน้ำเค็ม การท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศพม่า เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar