MOC 103 Years

Header Image
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ผัก-ผลไม้ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดกลางศรีเมือง จังหวัดราชบุรี
watermark

          นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าในตลาดกลางศรีเมือง โดยมีนายภาคิน ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า บริษัทฯ มีการบริหารงานตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย และตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้งสามตลาดเป็นตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และตลาดกลางแห่งที่ 19 ของประเทศไทย
          สำหรับตลาดศรีเมือง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 เน้นผลิตผลการเกษตรและปัจจัยการผลิตมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) และFFT (From Farm to Table) จัดสร้างศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและปัจจัยการผลิต ตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง มีพื้นที่ตลาด 300 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนค้าส่งผัก โซนค้าส่งผลไม้ และโซนค้าปลีก (ตลาดสด) มีปริมาณผักและผลไม้   มีปริมาณผักและผลไม้จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันตก รวมทั้งจากภูมิภาคอื่นๆ เข้ามาจำหน่ายปริมาณรวม 7,000 ตันต่อวัน ผลผลิตเกษตรในแต่ละวันกระจายไปสู่ 14 จังหวัดภาคใต้ จรดมาเลเซีย สิงคโปร์ และสหภาพเมียนมาตอนใต้ รัฐตะนาวศรี ประมาณ 75-80% ที่เหลือเป็นการกระจายภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียน วันละ 200 ล้านบาท (78,000 ล้านบาทต่อปี) เป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรรากแก้วของจังหวัดราชบุรี และเกษตรกรในภาคตะวันตกได้อย่างมาก หากรวมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจากตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงราย อีกวันละ 3,000 ตันต่อวัน ถือว่าตลาดศรีเมืองและตลาดล้านเมือง มีปริมาณผักและผลไม้เข้ามาจำหน่ายรวมวันละ 10,000 ตันต่อวัน นับว่าเป็นตลาดกลางที่มีปริมาณการจำหน่ายผักและผลไม้มากที่สุดของประเทศไทย
          นอกจากนี้ ตลาดฯ ยังให้ความสำคัญแก่เกษตรกรโดยถือว่าตลาดกลางเป็นพื้นที่การจำหน่ายผลผลิตโดยตรงของเกษตรกร ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ทั้งยังคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย โดยมีศูนย์ตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าผักและผลไม้ ซึ่งตลาดได้มีการสุ่มตรวจตลาดเวลา ปัจจุบันผลการตรวจสอบพบสารตกค้างเหลือไม่ถึง 0.01 % ซึ่งถือว่าต่ำมาก นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเครื่องชั่ง และปิดป้ายแสดงราคาขาย ตามกฎหมายของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ซื้อถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม
           โดยนายเศรษฐาฯ ได้กล่าวว่า “ในการดำเนินการของตลาดกลางทั้งในภาคกลางและภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นตลาดศรีเมือง หรือตลาดล้านเมือง เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนถือว่าเป็นโมเดลในการทำธุรกิจที่ดี ขอชื่นชมว่ามีการสร้างงานสร้างอาชีพ เหนือสิ่งอื่นใดคือ ลดช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค เนื่องจากเป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง ทำให้รายได้ที่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนควรจะได้เป็นกอบเป็นกำ จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตร ช่วยดูว่า การทำโมเดลธุรกิจแบบนี้ สามารถทำที่ได้ในที่ใดอีกบ้างเพราะถือว่าเกษตรกรเป็นอาชีพหลักและไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาทำให้ผลผลิตดีขึ้น การใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็จะเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนอีกมากมาย”
           นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวต่ออีกว่า “ตลาดศรีเมือง ถือว่าเป็นตลาดตัวอย่าง ที่ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนเข้าถึงผู้ซื้อ ได้อย่างดี ลดต้นทุนในการนำสินค้ามาขายมีราคาเหมาะสม  และต้องขอขอบคุณท่านนภินทร ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องขอขอบคุณท่านที่ช่วยเป็นกระบอกเสียง และเป็นคนร่วมจัดตั้งสถานที่นี้ขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องทุกคนครับ  วันนี้รัฐบาลนี้มาหาพี่น้องตรงนี้ มีรัฐมนตรีมาครบ ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ราคาพืชผลสินค้าของเราต้องดีครับ พี่น้องต้องมีรายได้ที่ดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 3เท่า ภายใน 4ปี 
          วันนี้ก็ได้มาแวะและพูดคุยกับผู้ประกอบการขายผักหรือขายหอมแดงก็ดี ราคาหอมแดงผมก็สั่งการแล้วนะครับ ว่าราคาจากมือเกษตรกรต้องไม่ต่ำกว่า 20 บาทครับ  
เรื่องของการเกษตร เราจะไม่พูดถึงการบริหารจัดการน้ำไม่ได้ เพราะถ้าน้ำดี ผลิตผลของเราก็ดี รายได้ของประชาชนก็ดี เท่าที่พูดคุยมาก็ทราบว่าราคาปุ๋ยก็แพง รัฐบาลนี้เราพยายามทำให้ราคาทุกอย่างเหมาะสม ทำให้รายได้สุทธิเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนสูงที่สุดครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นครับ ขอบคุณครับ“
          หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ขึ้นรถรางเยี่ยมชมตลาดผักและผลไม้ บริเวณตลาดศรีเมืองก่อนเดินทางไปหมายกำหนดการต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar