MOC 103 Years

Header Image
นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
watermark

           นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ช่วง ครม.สัญจร จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. โดยมาแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
          นายภัณฑิล เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ลงพื้นที่ดูแลแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งปัจจุบัน บริษัท กรกต เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทยเผยแพร่สู่ตลาดโลก ทั้งปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี และใช้แรงงานท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตนจึงได้มอบหมายให้ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ประสานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ โดยใช้กลไกทีมพาณิชย์ เพื่อเจาะตลาดในประเทศที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้ฝีมือของไทย 
และมอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการขยายตลาด Hight end ในประเทศ อาทิ การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รวมถึง สร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มสถาปนิกหรือผู้ออกแบบเพื่อนำสินค้าดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบ
          ในส่วนของปัญหาการ ขาดเงินทุนหมุนเวียน จะประสาน สสว. ธกส. SME bank และสถาบันการเงินพิจารณาแหล่งเงินทุนและดอกเบี้ยราคาต่ำเพื่อให้บริษัทสามารถขยายการผลิตและเติบโตได้ในตลาดโลก นอกจากนี้ปัญหาที่บริษัทติดขัดเรื่องกฎระเบียบที่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการส่งออก กระทรวงพาณิชย์จะรับประเด็นไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งขอให้ BOI พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีครอบคลุมกลุ่มหัตถอุตสาหรรมที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรด้วย
          สำหรับหจก. กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล เป็นธุรกิจ จักรสารเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ครัวเรือน ตกแต่งบ้าน ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award โดยกระทรวงพาณิชย์ 3 ปี รางวัลศิลปินศิลปาธร 2560 โดยกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นผู้คิดค้นการนำ “ไม้ไผ่” มาผสมผสานกับเทคนิคการมัดผูกว่าว และการมัดผูกแบบชาวประมง ก่อเกิดผลงานศิลปะแนวอัตลักษณ์ไทย จากไม้ไผ่และเชือก วัสดุที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและใกล้ตัวคนไทยทุกคน มีการป้องกันแมลง มอดและเชื้อรำ โดยวิธีธรรมชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน รายละ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน มีผลงานตกแต่งร้าน Dior ในปารีส Hermes Louis Vuitton ICONSIAM, Cartier และร้านนาฬิกา Audemars Piguet สปา Thai Harmonies ในปารีส หลายสาขา ร้านอาหารในนิวยอร์ค โรงแรมหลายแห่งในประเทศไทยและต่างประเทศ และ หนึ่งในผู้ผลิตของชำร่วยในงาน APEC กทม.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar