MOC 103 Years

Header Image
กิจกรรมเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “จับคู่ธุรกิจออนไลน์ ตลาดการค้าใหม่ ขยายไกลทั่วโลก”
watermark


 

เปิดโอกาสเจรจาการค้าให้ผู้ประกอบการ บุกตลาดใหม่ รุกตลาดเดิม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตน (5 - 9 ก.ย. 65)

กิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ "จับคู่ธุรกิจออนไลน์ ตลาดการค้าใหม่ ขยายไกลทั่วโลก" เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 สำหรับผู้ที่สนใจส่งออกในภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป CIS แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยมีกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. กลุ่มสินค้าอาหารและอาหารแปรรูป
  2. กลุ่มสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ ไลฟ์สไตล์
  3. กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์
  4. กลุ่มสินค้าเกษตร
  5. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนัก เครื่องจักร
    หรือสินค้าอื่น ๆ ที่ตรงตามความต้องการของตลาด

สมัครได้ที่ wwww.ditp-overseas.com

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar