MOC 102 Years

Header Image
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน หรือ) สศท.
watermark

ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

           ประกาศรับสมัคร ผอ. สศท

 ใบสมัคร ผอ. สศท.

 ใบสมัคร ผอ. สศท.คะแนนโหวต :