MOC 103 Years

Header Image
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์(ลูกจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
watermark


3. ใบสมัครงาน_67.pdf วันที่แผยแพร่ 2/11/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar