MOC 103 Years

Header Image
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า
watermark

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้    


ประกาศรับสมัครกรรมการ อคส.pdf วันที่แผยแพร่ 6/03/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar