MOC 103 Years

Header Image
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
watermark

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567


670509 job กยผ.pdf วันที่แผยแพร่ 9/05/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar